Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα

Το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Μαθησιακών Δυσκολιών υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ  Διαδικτυακά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής που  και απευθύνονται σε παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι και την εφηβεία.

Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και γίνονται μέσω διαδικτύου με διάρκεια 45 λεπτά , χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον γονέα.

Τα Δωρεάν Προγράμματα αφορούν :

  • Δωρεάν αποκατάσταση Λογοθεραπείας (φωνολογικές και  αρθρωτικές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας)
  • Δωρεάν αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
  • Δωρεάν προγράμματα ενίσχυσης μαθησιακών ελλειμμάτων
  • Δωρεάν αποκατάσταση συναισθηματικών δυσκολιών
  • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων με δυσκολίες άγχους , φοβίες και δυσκολίες συγκέντρωσης

Τα δωρεάν προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς), απόφοιτους Ελληνικών Πανεπιστημίων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ .

Βρείτε μας, εύκολα